Monday, 20 December 2021

2021: focus houden op de positieve aspecten van de transformatie in deze donkere periode

 

Het Pelgrimsnest is een plek open voor alle pelgrims en onderweggers allerlande op hun innerlijke of uiterlijke pad, eenieder uitnodigend om er z'n vermoeide voeten te laten rusten, om er de transformerende energie te absorberen, om er zich te verbinden met de natuur en met een eenvoudige levensstijl, en om er zich bijgevolg te (her)verbinden met z'n individuele oorspronkelijke authenticiteit...


 

Winter...

januari winterslaap...vroege familie kampeerders in het Nest begin februari

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Lente... 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Zomer...

nieuwe paden te exploreren in het Nest

 
en een labyrint om te ontdekken...
 
 
 
overvloed in de groententuin


 
 
 
 
 
kampeerbusjes bij de vleet dit jaar...jongleurs, sterrekijkers, maanaanbidders......en uiteraard altijd live muziekplezier :-)


Herfst...

en als iedereen weg is na de zomer, is het zoals gewoonlijk ònze beurt om weer onderweg te zijn...

 


het leven is inderdaad mooi, en het Licht zàl zegevieren !het Pelgrimsnest
Labit
11580 Villardebelle
France

gps: N 43.004953 - E 2.424280

mail:  pilgrimsnest@gmx.com
gsm:  +33 681250002

 

Tuesday, 29 December 2020

2020: weg van de waanzin van de wereld

 

Het Pelgrimsnest is een plek open voor alle pelgrims en onderweggers allerlande op hun innerlijke of uiterlijke pad, eenieder uitnodigend om er z'n vermoeide voeten te laten rusten, om er de transformerende energie te absorberen, om er zich te verbinden met de natuur en met een eenvoudige levensstijl, en om er zich bijgevolg te (her)verbinden met z'n individuele oorspronkelijke authenticiteit...

 

winterzicht op de Pic de Bugarach en de besneeuwde Pyreneeën vanaf de top van de nabijgelegen Cantaloups heuvel   

 

 

Beelden uit 2020

Lente...

na de buxusmot plaag, nieuwe buxusblaadjes die verschijnen !! :-)

 

het Nest, gracieus omringd door bosde fonteinde prachtige jonge blaadjes van de zeepboom


ingrediënten voor een heerlijk slaatje recht uit de natuur  
Zomer...

 

 het roodborstje van het Nest

bezoekers kampplek
 

kinderen vinden het altijd heel fijn in het Nest...

...alsook volwassenen

hallo daar !

Herfst...

 

mistig en mysterieus herfstbos

de koninklijke beukeboom van het Nest

 
 Liefs en groetjes van...
 het Pelgrimsnest
Labit
11580 Villardebelle
France

gps: N 43.004953 - E 2.424280

email:  pilgrimsnest@gmx.com
gsm:  +33 681250002

Saturday, 28 December 2019

2019: heroriëntering naar onderweg

Het Pelgrimsnest is een plek open voor alle pelgrims, onderweggers allerlande op hun innerlijke of uiterlijke pad, eenieder uitnodigend om er z'n vermoeide voeten te laten rusten, om er de transformerende energie te absorberen, om er zich te verbinden met de natuur en met een eenvoudige levensstijl, en om zich bijgevolg te (her)verbinden met z'n individuele oorspronkelijke authenticiteit...Het wezen van een pelgrim heeft twee kanten, zoals de twee kanten van een muntstuk: ofwel is hij onderweg naar een of andere onduidelijke bestemming, de uiterlijke weg... ofwel, wanneer hij om bepaalde redenen niet onderweg is en zich door praktische zaken genoodzaakt ziet thuis te blijven, dan is hij nog steeds een beetje onderweg, maar op een innerlijke manier. Deze twee kanten zijn complementair, datgene wat onderweg niet te vinden is, vindt men thuis, en omgekeerd.
Ze zijn ook allebei van tijdelijke aard, de natuurlijke cycli volgend van komen en gaan, soms leidend, dan weer volgend, zoals dag en nacht, inademen en uitademen, zich onafscheidelijk om mekaar heen kronkelend als een tweeling in de baarmoeder, of zoals het symbool van yin en yang.
Elk van de twee kanten draagt ook een belangrijk stukje van de tegenhanger in zich.
Zo draagt de pelgrim die onderweg is steeds de essentie van zijn thuis in zich mee, en vindt hij zijn nestwarmte overal langs de weg waar hij zijn hoofd te ruste legt voor de nacht. De weg is enigszins zijn thuis geworden. Dat is waarom hij nooit echt verdwaalt.
Anderzijds draagt de thuis-pelgrim op zijn innerlijke weg de ervaringen van het daadwerkelijke onderweg zijn met zich mee. Met name de onzekerheden en onvoorspelbaarheden ervan, de eeuwige wisselingen in de omgeving en de opeenvolgende bochten in de weg, hetgeen hij allemaal geleerd heeft te aanvaarden zonder dat zijn innerlijke rust erdoor verstoord wordt, en hetgeen hem helpt om te gaan met de gang van zaken in het dagelijks leven.
Wat het Pelgrimsnest betreft trekt deze pelgrim tijdens de thuis-periodes ook nog eens de onderweg-pelgrims in zijn huis binnen, waardoor de twee schijnbaar tegengestelde kanten van de dualiteit nog meer met mekaar verweven en geïntegreerd worden...


Gedurende de eerste 10 jaar van het Pelgrimsnest's bestaan was het voornamelijk de thuis-pelgrim in mij die aan het roer stond. Het overgrote deel van mijn tijd ging naar het Nest, iedereen verwelkomend die voor langere of kortere tijd kwam verblijven, en ook workshops, gatherings en concertjes verwelkomend en organiserend. Enkel af en toe werd dit onderbroken door relatief korte tussenperiodes van onderweg zijn, meestal op de reisfiets.
In 2018 vond er al een verschuiving plaats in deze altijd-open-deur houding, en deze trend heeft zich verder gezet in 2019: minder bezoekers-tijd, minder tijd voor het organiseren van happenings in het Nest, en meer reistijd...

Het ziet er dus naar uit dat vanaf 2020 deze pelgrim opnieuw meer en voor langere tijd onderweg zal zijn. Het muntstuk is geworpen en op de andere zijde terecht gekomen, de dageraad van een nieuwe periode van reizen is aangebroken...Dit gezegd zijnde zal het Nest natuurlijk doorgaan een echt nest te zijn voor degenen die zich aangetrokken voelen door de voedende energie ervan. De aantallen zullen wellicht beduidend kleiner worden, maar de kwaliteit zal dezelfde blijven, zoniet nog verbeteren. Om dit te staven bracht 2019 enkele waarlijk bijzondere bezoekers, en kwamen er mooie hartsverbindingen tot stand.


Om plaats te maken voor Christel's schildersatelier werd ook de bezoekersruimte in de schuur gehalveerd en gehermodeleerd. En aldus gezelliger gemaakt volgens verschillende meningen.Zo gaat het verhaal steeds weer verder, met het hart als leidraad, hetgeen garandeert dat de weg die voor ons ligt steeds de juiste weg is.

Op naar het nieuwe jaar... 

Eddy
het Pelgrimsnest
Labit
11580 Villardebelle
France

gps: N 43.004953 - E 2.424280

mail:  pilgrimsnest@gmx.com
gsm:  +33 681250002

Sunday, 30 December 2018

2018: golven van verandering

Het Pelgrimsnest is een plek, open voor alle pelgrims, onderweggers allerlande op hun innerlijke of uiterlijke pad, eenieder uitnodigend om er z'n vermoeide voeten te laten rusten, om er de transformerende energie te absorberen, om er zich te verbinden met de natuur en met een eenvoudige levensstijl, en met z'n oorspronkelijke authenticiteit...Bijna 10 jaar geleden, in januari 2009, werd het Pelgrimsnest geboren. Het was een uniek concept dat begon aan zijn langzame maar gestage vormgeving, een idee, een droom die werd gematerialiseerd (zie 1ste artikel januari 2009). Nu, bij het einde van 2018, lijkt het er sterk op dat we met de voorbije 10 jaar daadwerkelijk een cyclus afronden. Het is niet alleen een periode geweest van een grote diversiteit aan mensen verwelkomen uit alle hoeken van de wereld, maar ook van concertjes en evenementen organiseren, allerhande workshops hosten, muzieksessies, tentoonstellingen, gatherings... 
Het is een boeiende en leerrijke periode geweest van opbouw en materialisatie, uitwisseling en samenwerking, en tegelijk ook van een continu zoeken naar de juiste vormgeving in voortdurend veranderende situaties. Kortom, een intensieve en expansieve 10 jaar.


Nu, geïnspireerd door diepere zingeving en door de cycli van het natuurlijke kader waarin het Nest in ingebed, dient zich echter sinds dit jaar een omgekeerde beweging aan, een beweging meer naar binnen toe, naar introspectie, een beweging die meteen meer rust voor de plek betekent, een her-ademing. Of een uitademen na het lange inademen. Duurzame evolutie gaat immers niet altijd rechtlijnig naar steeds maar meer en groter en kwantitatiever...
We maken dus echt wel een bocht in vergelijking met vorige jaren, maar dat wil niet zeggen dat het Nest zijn deuren zou sluiten, helemaal niet. Het wordt enkel een stuk selectiever op vlak van wie, wat en wanneer. Het portaal blijft wel degelijk open...Parallel met deze verandering zien we zich ook een andere ingrijpende verandering afspelen in de natuur in en rondom het Pelgrimsnest met de komst van de buxusmot. Het ziet er een klein onschuldig en zelfs mooi diertje uit, maar door de aanwezigheid van vele miljoenen ervan (in het licht van de koplampen 's avonds heb je soms het gevoel door een helse sneeuwstorm te rijden in de zomer!) en zijn snelle voortplantingscyclus (3 à 4 generaties per jaar) is het effect ervan hier in de streek ronduit nefast.


de buxusmot

buxusmotten in de douchecabine

Buxus is een alomtegenwoordige plant/struik hier in de Hautes Corbières. Overvloedig groeit hij hier in het wild, vormt zelfs hele buxusbossen met oude bomen tot 8 meter hoog met mooie, grillig gevormde stammen. Het buurdorp Bouisse is er zelfs naar genoemd (buis - spreek uit als "bwi" - in het Frans). 


Op ons terrein is het de meest voorkomende plantensoort, hij vormt er natuurlijke, visuele afscheidingen tussen de vele knusse hoekjes en is tegelijk een doeltreffend windscherm tegen de frequente Tramontana winden. Het is de plant bij uitstek die het Pelgrimsnest maakt tot hoe het eruit ziet.
Maar dat dreigt allemaal compleet te verdwijnen door de enorme vraatzucht van de rupsen die massaal geproduceerd worden door de buxusmotten. In een mum van tijd vreten deze alles kaal en gedurende de warmste 3 seizoenen reproduceren ze zichzelf in een ritme van nauwelijks 2 maanden, waardoor hun aantallen exponentieel toenemen. Een tsunami in slow motion. 

eitjes van de buxusmot afgezet onderaan een buxusblaadje
buxusrups

Zowel de plek als het hele omringende landschap zijn onherroepelijk bezig een complete metamorfose te ondergaan...

aangetaste buxusstruiken, ten dode opgeschreven

aangetaste buxusbomen nabij Villardebelle, ingepakt in een kluwen van griezelige netten

In een poging om de schade toch enigszins te beperken en het terrein toegankelijk te houden door het zoveel mogelijk te vrijwaren van de griezelige kluwen van netten die achtergelaten worden door de rupsen, zijn we deze zomer heel druk in de weer geweest met snoeischaar en kettingzaag, met mottevallen en met het enige werkzame biologische bestrijdingsmiddel op de markt, op basis van bacillus thuringiensis. Wellicht is het een pleister op een open wonde en zullen we op de lange duur de strijd toch verliezen. Nadat de grote golf zal gepasseerd zijn, zullen er de volgende jaren immers altijd wel genoeg motten achterblijven om een continue waakzaamheid en herhaaldelijke acties te vereisen, zoveel is zeker.


snoeien van het bos naast het woonhuis

motteval

Sowieso ziet het Nest er al helemaal anders uit. Van de hagen langs de straatkant en elders op het terrein hebben we gelukkig de meeste kunnen vrijwaren. Voorlopig nog. Maar ontelbare jonge buxusplanten die onder de cederbomen groeiden, zijn preventief geliquideerd, en van tientallen metershoge buxusbomen zijn de takken verwijderd en is de stam afgezaagd tot op 2,5m hoogte, in de hoop de nieuwe blaadjes die ze vormen met het bestrijdingsmiddel onder controle te kunnen houden. 

Al met al heeft deze ontwikkeling gemaakt dat het Nest een heel andere aanblik heeft gekregen. Veel van de knusse, ingesloten hoekjes zijn gedeeltelijk of helemaal verloren gegaan, maar anderzijds is alles ook opener geworden, en bijgevolg lichter en zonniger, en klaar om in te groeien met andere planten. Ook hier is sprake van een herademing...


Zo deint in een wereld vol van veranderingen het Pelgrimsnest mee op de golven ervan. We laten ons meevoeren met wat zich op een natuurlijke wijze aandient, zij het innerlijk of uiterlijk. Tenslotte is dat de weg van de pelgrim...
Het Pelgrimsnest
Labit 

11580 Villardebelle, France  

https://drive.google.com/open?id=1x9WCvj4dOhJMWfDit4z62zg6ZBA&usp=sharing
gps: N 43.004953 / E 2.424280

e-mail: pilgrimsnest@gmx.com
gsm0033 681250002